• algılarız,
  • ihbar ederiz,
  • engelleriz,
  • gerekirse söndürürüz...
  • FM-200
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-Tasarım Süreci:
Ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara uygun olarak korunacak tesisin acil durum korunum sistemleri tasarımı, korunacak tesisin ilgili yetkilileri ile işbirliği içerisinde tamamlanır.

2-Projelendirme Süreci:
Tasarımın ardından uygulamaya yönelik projeler Atılan Mühendislik Proje Departmanı tarafından hazırlanır.

3-Ürün Seçimi Süreci:
Tasarıma uygun ürünler ekonomik koşullar ve uzun dönem kullanım şartları göz önüne alınarak yine müşterinin katılımı ile seçilir.

4-Ürün Entegrasyonu Süreci:
Seçilen ürünler projeye uygun olarak birbirleri ile tümleştirilir.

5-Montaj Süreci:
Atılan Mühendislik montaj ekipleri, projeyi sahada ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak uygularlar.

6-Devreye Alma Süreci:
Gerekli testlerin ve kontrolün tamamlanmasının ardından sistemler müşterinin nezaretinde devreye alınır.

7-Son Kullanıcı Ürün Eğitimi Süreci:
En önemli süreç olan son kullanıcının eğitimi, devreye alma sırasında ve ilerleyen günlerde müşterinin istediği tekrar sayısı kadar sahada Atılan Mühendislik personeli tarafından verilir.

8-Son Kullanıcı Senaryo Eğitimi Süreci:
Tesisin çeşitli acil duruma müdahale senaryoları tasarım sürecinin başlaması ile birlikte oluşturulmaya başlanır. Bu senaryolar eğitim almış son kullanıcı personeli tarafından çeşitli tatbikatlarda uygulanır.

9-Periyodik Bakımlar Süreci:
Tüm sistemlerde olduğu gibi yangın korunum sistemlerinde de zamanında bakım yapılması sistemin ekonomik ömrünü uzatacak ve sistemin sürekli aktif halde kalmasını sağlayacaktır.Sitenin Tüm Hakları Atılan Mühendislik'e Aittir.

Adres: Cevizlidere cad. 14. sok. 15/10 Balgat/ANKARA
Tel: 0 312 472 58 85 Faks: 0 312 472 53 21
E-mail: info@atilan.com.tr web: www.atilan.com.tr