• algılarız,
  • ihbar ederiz,
  • engelleriz,
  • gerekirse söndürürüz...
  • FM-200
1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
 

Bina veya tesiste kurulacak yangn alglama sistemi tipinin belirlenmesi

Hatrlayacanz zere geen ay projelendirdiiniz binann belirli ksmlarnn ya da tamamnn korunmasna ilikin esaslar sizlerle paylamtk. Bu ay da projelendirdiiniz binada tesis edilecek yangn alglama ve alarm sistemi tipinin belirlenmesi esaslar ile dier yangndan korunma tedbirleriyle etkileimin sistem tipini belirlemedeki nemini ele alacaz. Bu anlamda ncelikle sistem tipleri hakknda bilgileri ortaya koyacak olursak;

Blgesel Bildirim Esasl (Konvansiyonel) Sistemler

Blgesel bildirim yntemi ile alan yangn alglama ve uyarma sistemleri, piyasada ve yazl kaynaklarda genelde konvansiyonel sistemler olarak da adlandrlmaktadr. Bu sistemlerin alma prensibi; birden fazla alglaycnn (duman alglaycs, scaklk alglaycs v.b.) ve elle uyar cihazlarnn ayn kablo hatt zerinde ardk olarak balanmas ve hat sonunun elektriksel devre olarak izlenmesi prensibi ile alrlar.  

Alglayclar ya da elle uyar cihazlarn her hangi birisinin alarm direnci zerinden devreyi tamamlamas prensibiyle blgesel bildirim santralde grntlenir. Hangi alglaycdan bildirim geldii ancak blgeye gidilerek gzle tespit edilebilir.

Blgesel bildirim esasl yangn alglama ve uyarma sistemleri yangn annda yangn oluan blgeye eriimin kolay olduu, bamsz blm says az olan yaplarda (birka katl binalar, depolar, kk alveri merkezleri, elence ve toplanma amal kafe ve restoran tarz kk binalar v.b.) kullanm uygun olan ekonomik sistemlerdir.

 
   
 

Konvansiyonel sistemlerde her blge iin Normal, Yangn, Hat Kopuk ve Hat Ksa Devre durumlar santralde grntlenir.

 
   
   
   
   
 

Noktasal Bildirim Esasl (Adresli) Akll Sistemler

Noktasal bildirim prensibi ile alan yangn alglama ve uyarma sistemleri, piyasada ve yazl kaynaklarda genelde akll adresli sistemler olarak da adlandrlmaktadr. ekilde grld zere bir kablo evrimi zerine balanan birden fazla alglayc, elle uyar cihaz ve kontrol cihaz bulunmaktadr. Alglama, uyar veya kontrol ilemini yapan cihazn adresi noktasal olarak belirlenir.

 
   
 

Yap inaat alan, yap ykseklii, kullanc says gibi deerler bydke ve mimari olarak yaplar karmak hale geldike, yap ierisinde yaayan insanlarn tahliye edilmesi ve acil durumda asgari yaam koullarnn salanmas artlarn gerekletirmek amacyla, mimari proje olutuktan hemen sonra, binann acil durum riskleri analiz edilmeli, ihtiyalar belirlenmeli ve acil durum senaryolar gelitirilmelidir. Risk analizi, ihtiyalarn belirlenmesi ve acil durum senaryolarndan sonra yangn alarm sistemi projelendirilmelidir. Bu tarz yaplarda yangn alglama ve alarm sistemi, sadece yangn erken tespit eden bir sistem olmann tesinde, yangn annda dier yangn ile mcadelede kullanlan mekanik ve elektrik sistemler ile etkileimi nemli hale gelmektedir. Bu durumda sistemin tipinin kesinlikle noktasal bildirim esasl (adresli) ve akll olmas gerekmektedir.

Yangn alglama ve alarm sistemi tipinin belirlenmesinde dier yangndan korunma sistemlerinin varlnn etkisi

TS CEN/TS 54-14 Standardnn 13. Maddesinde; aadaki gibi belirtilmitir:

13 Dier yangndan korunma sistemlerinin altrlmas

13.1 Genel

Yangn alglama ve alarm sistemi aadaki gibi dier yangndan korunma sistemlerine balatma sinyalleri gndermek iin kullanlabilir:

a) Otomatik yangn sndrme sistemleri,

b) Duman balatma ve s boaltma istemleri,

c) Yangn kaplarnn almasn ve kapanmasn tetikleyen sistemler.

Dier yangndan korunma sistemlerinin almas veya arzalanmas yangn alglama sisteminin doru almasn veya baka sistemlere sinyal vermesini tehlikeye atmamaldr. Dier sistemlere balant iin mill artlar olabilir. Bu klavuzun tavsiyeleri sz konusu sistemlerin yangn alglama ve alarm sistemine getirecei artlar kapsamaz. Bu artlar aadakileri ierebilir:

a) Tetikleme sinyallerinin kaza ile serbest braklmas,

b) Gerekli kl ve sesli gstergeler,

c) Dedektrlerin tipi, yerleim yeri ve aralklar,

d) Tecrit veya devre d brakma artlar,

e) Blgelere ayrma artlar.

Dier yangndan korunma sistemlerinin dokmantasyonunda verilen tavsiyelere ve kurallara uyulmaldr.

 

Ayrca Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik 82. Maddesinde de;

Yangn hlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarn yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;

 a) Yangn srasnda kapanmas gereken yangn kaplarn ve dier aklklar kapatma amal cihazlar normal hlde ak durumda tutan elektromanyetik kap tutucu ve benzeri cihazlarnn serbest braklmas,

b) Merdiven yuvalar ve asansr kuyular basnlandrma cihazlarnn devreye sokulmas,

c) Duman kontrol sistemlerinin ilemlerini yerine getirmesi,

) Acil durum aydnlatma kontrol ilemlerini gerekletirmesi,

d) Gvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kaplarn ve turnikelerin almas,

e) Asansrlerin yapl zelliklerine bal olarak yangn esnasnda kullanmnn engellenmesi veya tahliye amacyla itfaiye veya eitilmi bina yangn mcadele ekipleri tarafndan kullanlmasnn salanmas,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik iletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli grlen dier yerlere yangnn otomatik olarak haber verilmesi,

zellik ve fonksiyonlarna sahip olmas lazmdr.

(2) Acil durum kontrol ilemleri, yangn alarm sisteminin donanm ve yazlm btnl ierisinde bulunan kontrol birimleri ile gerekletirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilikisi bulunan gvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi dier sistemler tarafndan yaplabilecek her trl kontrol ve kumanda ilemlerinin, yangn veya benzeri bir acil durumda yangn kontrol panelinden yaplacak acil durum kontrol ilemlerini hibir ekilde engellememesi gerekir. denilmektedir.

 

Sonu olarak, sistem tipini belirlemeden nce projelendirdiiniz binann ihtiyalar, dier yangndan korunma sistemleri ve konfor sistemleri ile etkileimli almas ele alnmaldr. Eer projelendireceiniz binann tahliyesi kolaysa ve yangn annda yangn alarm sisteminin dier sistemleri ynetme gereksinimi bulunmuyorsa, bu durumda ekonomik olmas asndan blgesel bildirim esasl (konvansiyonel) sistem projelendirebilirsiniz. Projelendireceiniz bina, yap inaat alan, ykseklii, bamsz blm says, kullanc says fazla, tahliye olanaklar g ve dier sistemler ile etkileimli almas gerekiyorsa bu durumda mutlaka noktasal bildirim (adresli) esasl ve akll bir sistem projelendirmelisiniz.

 


Sitenin Tüm Hakları Atılan Mühendislik'e Aittir.

Adres: Cevizlidere cad. 14. sok. 15/10 Balgat/ANKARA
Tel: 0 312 472 58 85 Faks: 0 312 472 53 21
E-mail: info@atilan.com.tr web: www.atilan.com.tr