• algılarız,
  • ihbar ederiz,
  • engelleriz,
  • gerekirse söndürürüz...
  • FM-200
1 2 3 4 5 6 7 8 9

RİSK UYARISI;

BACA TEMİZLİĞİNİ YAPTIRDINIZ MI?

Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde önemli bir yangın güvenliği önlemini hatırlatmak istiyoruz. Tüm kazan, kombi ve benzeri elektrik harici yakıtlarla çalışan ısıtıcı cihazlara ait bacaların temizliğinin yapılması çok önemli bir yangın güvenliği önlemidir. Türkiye’de çıkan tüm yangınların yaklaşık 10%’u baca kaynaklıdır. Bacaların yılda iki kez temizlenmesi ve kışa temiz bacalar ile girilmesi tesis sorumlularının, konutlarda ise bina yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Tıkalı bir baca karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabilir!

Tıkalı bir baca olması gerekenden daha fazla yakıt tüketmenize neden olabilir!

Tıkalı bir baca yangına neden olabilir!

Üç riski tek hamlede yok edin; bacalarınızı temizletin. Yetkili yerel firmanıza temizlik yaptırıp mutlaka ‘BACA TEMİZ RAPORU’ alın. Yılda iki kez; kışa girişte ve kış ortasında temizlik yaptırıp yasal açıdan güvenli tarafta kalın.

Kazan ve kombiler kadar ve belki onlardan daha da önemli olan yemekhane bacalarının da temizliği sağlanmalıdır. Yemekhanede yemek pişirilmese dahi yılda en az bir kez baca temizliği yapılması önemli bir güvenlik adımı olacaktır.

Bilgi edinmeniz için "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"in 58. maddesi aşağıda incelemenize sunulmuştur.

Detaylı sorularınız için; info@atilan.com.tr adresine mail atabilir ya da 0312 4725885 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Soba ve bacalar

MADDE 58-

(1) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olması şarttır. Her kazan için tercihan ayrı bir baca kullanılır, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.

(2) Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin azalmaması bakımından, bacaların mümkün ise, komşu yüksek binalardan en az 6 m uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 m üzerine kadar çıkarılması gerekir.

(3) Kazana ait baca duvarları 500 0C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli tuğla ve briket kullanılamaz.

(4) Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması hâlinde, projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi tedbirler alınır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun şekilde sıvanır.

(5) Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekir. Bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumludur.

(10) Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir.

(11) Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir.

Sitenin Tüm Hakları Atılan Mühendislik'e Aittir.

Adres: Cevizlidere cad. 14. sok. 15/10 Balgat/ANKARA
Tel: 0 312 472 58 85 Faks: 0 312 472 53 21
E-mail: info@atilan.com.tr web: www.atilan.com.tr